?

Log in

кому перевести текст? - қазақ тілі [entries|archive|friends|userinfo]
Қазақ тілі

мәлімет | livejournal userinfo
архивтер | journal archive

кому перевести текст? [Sep. 5th, 2007|09:43 pm]
Қазақ тілі

kazak_tili

[g_r_a_f_i_n_y_a]
Достар, если кто желает выучить язык, то мен сендерге помочь могу...
если вопрос болса, перевод жасауга, маган жазындар хат!
время будет - всем отвечу, переведу небольшие тексты на дружеской основе )))))))
буду рада, келыныздер - корыныздер!
linkReply

Comments:
[User Picture]From: smirre
2007-09-05 06:57 am (UTC)
беру на заметку!
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: kuguarishe
2007-09-05 09:24 am (UTC)

спасибо заранее-)))

вопрос первый: тексты любые-любые?
вопрос второй: цель научить или просто помочь с переводом?
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: g_r_a_f_i_n_y_a
2007-09-06 07:18 pm (UTC)

Re: спасибо заранее-)))

тексты не любые, тек кана разговорный, сойлесуге арналган
научить\ помочь\ как хотите...
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: _anneke_
2007-09-18 06:48 am (UTC)

Re: спасибо заранее-)))

а мне сможете помочь, пожалуйста-пожалуйста? :)

Привет,
С возвращением в English Online!
Для продолжения Вашего последнего задания, щелкните по ссылке под надписью «Мое последнее задание».
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: _anneke_
2007-09-18 06:52 am (UTC)

Re: спасибо заранее-)))

у меня есть отдельные слова..
Привет - Сәлем
Мое последнее задание - Сонғы Тапсырма

spasibo, zaranee!!
(Reply) (Parent) (Thread)
From: (Anonymous)
2007-09-16 05:07 am (UTC)

Адамда отыз екі тұрақты тіс болады. Үстіңғі астыңғы жақтарда қосарланған екі күрек тіс, бір-бірден уры тіс, екіден кіші азу тіс, үш үлкен тіс орналасқан. Бала туғанан кейін оның сүт тісі жақ ұяларында жатады. Сүт тістердың саны жерма болады. Баланын сүт тісінің жарылуы оның алты айлығында басталап, екі жарым жасқа келгенде тоқталады. Бала жеті жасқа толғанда сүт тістері тісіп болады орнына тірақты тістер шығады.
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2007-09-16 05:20 am (UTC)

на русский язык спосибо

Адамда отыз екі тұрақты тіс болады. Үстіңғі астыңғы жақтарда қосарланған екі күрек тіс, бір-бірден уры тіс, екіден кіші азу тіс, үш үлкен тіс орналасқан. Бала туғанан кейін оның сүт тісі жақ ұяларында жатады. Сүт тістердың саны жерма болады. Баланын сүт тісінің жарылуы оның алты айлығында басталап, екі жарым жасқа келгенде тоқталады. Бала жеті жасқа толғанда сүт тістері тісіп болады орнына тірақты тістер шығады.
(Reply) (Thread)
From: (Anonymous)
2007-09-16 05:27 am (UTC)

переведи пожалуйсто на русский

Адамда отыз екі тұрақты тіс болады. Үстіңғі астыңғы жақтарда қосарланған екі күрек тіс, бір-бірден уры тіс, екіден кіші азу тіс, үш үлкен тіс орналасқан. Бала туғанан кейін оның сүт тісі жақ ұяларында жатады. Сүт тістердың саны жерма болады. Баланын сүт тісінің жарылуы оның алты айлығында басталап, екі жарым жасқа келгенде тоқталады. Бала жеті жасқа толғанда сүт тістері тісіп болады орнына тірақты тістер шығады.
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: g_r_a_f_i_n_y_a
2007-09-16 01:53 pm (UTC)

Re: переведи пожалуйсто на русский

такие сложные слова я не знаю, сорри
я выше писала, что разговорный язык.. простые переводы
(Reply) (Parent) (Thread)